Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa

Hậu Bổng từng là một xã của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vị trí xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ giao thông xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ giao thông xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa. (Open Street Map)

Xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Hậu Bổng (cũ), huyện Hạ Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái