Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa

Vụ Cầu từng là một xã của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vị trí xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ giao thông xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ giao thông xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa. (Open Street Map)

Xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Vụ Cầu (cũ), huyện Hạ Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái