Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa

Phụ Khánh từng là một xã của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vị trí xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ giao thông xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ giao thông xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa. (Open Street Map)

Xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Phụ Khánh (cũ), huyện Hạ Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái