Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku

Chư HDrông từng là một xã của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku
Bản đồ vị trí xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku

Bản đồ xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku

Bản đồ giao thông xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku
Bản đồ giao thông xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku. (Open Street Map)

Xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku
Bản đồ vệ tinh xã Chư HDrông (cũ), thành phố Pleiku. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái