Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong

Hòa Phú từng là một xã của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong
Bản đồ vị trí xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong

Bản đồ xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong

Bản đồ giao thông xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong
Bản đồ giao thông xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong. (Open Street Map)

Xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong
Bản đồ vệ tinh xã Hòa Phú (cũ), huyện Tuy Phong. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái