Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy

Hồng Quỳnh từng là một xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vị trí xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ giao thông xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Quỳnh (cũ), huyện Thái Thụy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái