Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy

Thụy Phúc từng là một xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vị trí xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ giao thông xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vệ tinh xã Thụy Phúc (cũ), huyện Thái Thụy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái