Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy

Thụy Dũng từng là một xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vị trí xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ giao thông xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vệ tinh xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái