Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy

Thái Hồng từng là một xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vị trí xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ giao thông xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vệ tinh xã Thái Hồng (cũ), huyện Thái Thụy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái