Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy

Thụy Thanh là một xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy
Bản đồ vị trí xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy

Bản đồ xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy
Bản đồ giao thông xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy
Bản đồ vệ tinh xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái