Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy

Thái Sơn từng là một xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vị trí xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ giao thông xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy
Bản đồ vệ tinh xã Thái Sơn (cũ), huyện Thái Thụy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái