Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai

Lâu Thượng là một xã của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:33,82 km²
Dân số:5.884 người (1999)
Mật độ:174 người/km² (1999)
Mã hành chính:05743

Địa giới hành chính

Xã Lâu Thượng nằm ở trung tâm huyện Võ Nhai, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai
Bản đồ vị trí địa lý xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai

Bản đồ xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai

Bản đồ giao thông xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai
Bản đồ giao thông xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai. (Open Street Map)

Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai
Bản đồ vệ tinh xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái