Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa

Lệnh Khanh từng là một xã của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vị trí địa lý xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ giao thông xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ giao thông xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa. (Open Street Map)

Xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Lệnh Khanh (cũ), huyện Hạ Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái