Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa

Liên Phương từng là một xã của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vị trí địa lý xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ giao thông xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ giao thông xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa. (Open Street Map)

Xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Liên Phương (cũ), huyện Hạ Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái