Thông tin tổng quan và Bản đồ phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận

Phường 12 từng là một phường của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận
Bản đồ vị trí Phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận

Bản đồ Phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận

Bản đồ giao thông Phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận
Bản đồ giao thông Phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận. (Open Street Map)

Phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận
Bản đồ vệ tinh Phường 12 (cũ), quận Phú Nhuận. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái