Thông tin tổng quan và Bản đồ phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa

An Hoạch từng là một phường của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa

Bản đồ phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh phường An Hoạch (cũ), thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái