Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Phú Sơn là một phường của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Diện tích:1,93 km²
Dân số:8.453 người (2002)
Mật độ:4.380 người/km² (2002)
Mã hành chính:14770

Địa giới hành chính

Phường Phú Sơn nằm ở phía tây thành phố Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí địa lý phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái