Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa

Hoằng Quang là một xã của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Diện tích:6,28 km²
Dân số:6.098 người (1999)
Mật độ:971 người/km² (1999)
Mã hành chính:15925

Địa giới hành chính

Xã Hoằng Quang nằm ở phía đông thành phố Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí địa lý xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái