Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

Trường Thi là một phường của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Thành lập:1994
Diện tích:0,86 km²
Dân số:11.926 người (1999)
Mật độ:13.867 người/km² (1999)
Mã hành chính:14764

Địa giới hành chính

Phường Trường Thi nằm ở trung tâm thành phố Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí địa lý phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái