Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa

Thiệu Vân là một xã của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Diện tích:3,70 km²
Dân số:5.861 người (1999)
Mật độ:1.584 người/km² (1999)
Mã hành chính:15850

Địa giới hành chính

Xã Thiệu Vân nằm ở phía tây bắc thành phố Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí địa lý xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái