Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa

Hoằng Long từng là một xã của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa

Bản đồ xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Hoằng Long (cũ), thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái