Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa

Hoằng Đại là một xã của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Diện tích:4,67 km²
Dân số:4.092 người (1999)
Mật độ:876 người/km² (1999)
Mã hành chính:15970

Địa giới hành chính

Xã Hoằng Đại nằm ở phía đông thành phố Thanh Hóa, bên bờ bắc của sông Mã, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí địa lý xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái