Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa

Thiệu Khánh là một phường của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Thành lập:1/2/2021
Diện tích:5,32 km²
Dân số:12.425 người (2019)
Mật độ:2.336 người/km² (2019)
Mã hành chính:15856

Địa giới hành chính

Phường Thiệu Khánh nằm ở phía bắc thành phố Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí địa lý phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái