Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa

Đông Vinh là một xã của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Diện tích:4,38 km²
Dân số:3.347 người (1999)
Mật độ:764 người/km² (1999)
Mã hành chính:16429

Địa giới hành chính

Xã Đông Vinh nằm ở phía tây nam thành phố Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vị trí địa lý xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ giao thông xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ giao thông xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa. (Open Street Map)

Xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái