Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng

Đan Phượng là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Thành lập:2002
Diện tích:3,54 km²
Dân số:6.883 người (2002)
Mật độ:1.944 người/km² (2002)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:09823

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái