Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Liên Hà, huyện Đan Phượng

Liên Hà là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:3,48 km²
Dân số:8798 người (2015)
Mật độ:2528 người/km² (2015)
Mã hành chính:9802

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Liên Hà, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Liên Hà, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Liên Hà, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Liên Hà, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Liên Hà, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Liên Hà, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái