Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

Liên Hồng là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:5,26 km²
Dân số:7542 người (2015)
Mật độ:1434 người/km² (2015)
Mã hành chính:9799

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái