Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng

Thọ Xuân là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:5.46 km²
Dân số:7643 người (1999)
Mật độ:1400 người/km² (1999)
Mã hành chính:9793

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái