Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Lập, huyện Đan Phượng

Tân Lập là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Lập, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Tân Lập, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Tân Lập, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Lập, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái