Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng

Đồng Tháp là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái