Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng

Thượng Mỗ là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:3.44 km²
Dân số:9.016 người (2015)
Mật độ:2.621 người/km² (2015)
Mã hành chính:9814

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái