Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng

Hồng Hà là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:9,96 km2
Dân số:12.186 người (2020)
Mật độ:1.223 người/km2 (2020)
Dân tộc:Kinh

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái