Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng

Hạ Mỗ là một xã của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Xã có địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng
Bản đồ vị trí địa lý xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng

Bản đồ xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng

Bản đồ giao thông xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng
Bản đồ giao thông xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng. (Open Street Map)

Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng
Bản đồ vệ tinh xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái