Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ

Đức Dũng từng là một xã của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vị trí xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ giao thông xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ giao thông xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ. (Open Street Map)

Xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Đức Dũng (cũ), huyện Đức Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái