Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ

Trung Lễ từng là một xã của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vị trí xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ giao thông xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ giao thông xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ. (Open Street Map)

Xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Trung Lễ (cũ), huyện Đức Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái