Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ

Đức Lâm từng là một xã của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vị trí xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ giao thông xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ giao thông xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ. (Open Street Map)

Xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Đức Lâm (cũ), huyện Đức Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái