Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ

Đức Long từng là một xã của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vị trí xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ giao thông xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ giao thông xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ. (Open Street Map)

Xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Đức Long (cũ), huyện Đức Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái