Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ

Đức La từng là một xã của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vị trí xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ giao thông xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ giao thông xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ. (Open Street Map)

Xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Đức La (cũ), huyện Đức Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái