Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ

Đức Vĩnh từng là một xã của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vị trí xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ giao thông xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ giao thông xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ. (Open Street Map)

Xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Đức Vĩnh (cũ), huyện Đức Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái