Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ

Thái Yên từng là một xã của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vị trí xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ

Bản đồ giao thông xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ giao thông xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ. (Open Street Map)

Xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Thái Yên (cũ), huyện Đức Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái