Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần

Ngán Chiên từng là một xã của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần
Bản đồ vị trí xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần

Bản đồ xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần

Bản đồ giao thông xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần
Bản đồ giao thông xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần. (Open Street Map)

Xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần
Bản đồ vệ tinh xã Ngán Chiên (cũ), huyện Xín Mần. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái