Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ

Cẩm Đình từng là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Cẩm Đình (cũ), huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái