Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ

Hiệp Thuận là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:7,43 km²
Dân số:8.599 người (1999)
Mật độ:1.157 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:09778

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí địa lý xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái