Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ

Thượng Cốc là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:3,27 km²
Dân số:4.488 người (1999)
Mật độ:1.372 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:09748

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí địa lý xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái