Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ

Sen Chiểu từng là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Sen Chiểu (cũ), huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái