Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ

Trạch Mỹ Lộc là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:5,47 km²
Dân số:5.709 người (1999)
Mật độ:1.044 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:09760

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí địa lý xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái