Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ

Phương Độ từng là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Phương Độ (cũ), huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái