Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ

Thọ Lộc là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:3,79 km²
Dân số:6.500 người (1999)
Mật độ:1.715 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:09742

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí địa lý xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái