Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ

Phụng Thượng là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:6,27 km²
Dân số:11.218 người (1999)
Mật độ:1.789 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:09769

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí địa lý xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái