Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ

Liên Hiệp là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Thành lập:1955
Diện tích:4,21 km²
Dân số:8.128 người (1999)
Mật độ:1.931 người/km² (1999)
Dân tộc:Hầu hết là Kinh
Mã hành chính:09781

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí địa lý xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái